Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog

PhDr. Pavel Čapka
+420 604 651 097
p.capka@zskojetin.cz


Speciální pedagog

Mgr. Eva Zítková
e.zitkova@zskojetin.cz


Výchovný poradce pro I. stupeň

Mgr. Bronislava Mračková
b.mrackova@zskojetin.cz


Výchovný poradce pro II. stupeň

Mgr. Eva Palkovská
e.palkovska@zskojetin.cz


Prevence rizikového chování

Mgr. Lenka Holíková
l.holikova@zskojetin.cz