Škola

Naše škola patří mezi středně velké školy – v letošním školním roce má 20 kmenových tříd a k 31. lednu 2023 ji navštěvuje 400 žáků (na 1. stupni 217 žáků, na druhém 183 žáků). 

Budova školy prošla u příležitosti 100. výročí otevření rekonstrukcí (2003). Má dispozici velice moderní zázemí – učebny, pěknou tělocvičnu s kompletním vybavením, odborné pracovny . V říjnu 2009 jsme otevřeli novou víceúčelovou multimediální učebnu postavenou za přispění finančních prostředků Evropské unie. O prázdninách 2014 jsme provedli renovaci všech přírodovědných učeben z prostředků ROP (Evropská unie). V osmi učebnách (vlastivěda, přírodověda I, matematika, zeměpis, přírodopis II, fyzika, laboratoř chemie a přírodopisu) se objevily nové podhledy  s osvětlením, kompletní zázemí pro interaktivní systémy, pomůcky byly doplněny o moderní měřicí čidla s širokým využitím. Postupně modernizujeme i vybavení dalších učeben - podhledy s LED tělesy, interaktivní dataprojektory.

Příjemné prostředí dotváří naše galerie žákovských prací umístěná na školních chodbách.
Život školy je velice pestrý a zahrnuje i řadu doplňkových aktivit (soutěže, plavecký výcvik, lyžařské kurzy, pobyty v přírodě, exkurze na zajímavá místa, den otevřených dveří, školní výlety i akce informačního centa školy a školní družiny). Škola se zapojuje i do vhodných projektů, které mohou pomoci při výuce a zvyšování dovedností našich žáků.

O celou školu se stará tým obětavých pedagogických a správních zaměstnanců školy, kteří významně přispívají k dobrému jménu naší školy.

Součástí školy je také velice pěkná školní družina, která zajišťuje nezbytné zázemí pro naše nejmladší žáky (1. - 5. tříd)