Historie

Citace ze školní kroniky

(zachycuje období výstavby nové školní budovy v Kojetíně)

„Konečně v roce 1903 byla nová budova dívčí obecné školy postavena a k ní byly připojeny dívčí pobočky měšťanské školy. Dlouholetým správcem této školy se stal první ředitel Josef Hlobil. Základní kámen na stavbu této školy byl položen 25. října 1902 na stavební parcelu domu předměšťana Františka Kotka č. 83. Podle plánů docenta K. Kepky z techniky v Brně stavitel Josef Ryšavý z Kojetína 31. října 1903 stavbu dokončil. První vyučování v této školní budově bylo 5. prosince 1903. Škola byla ve své době nejmodernější budovou ve městě. Působila i velmi výstavně, socha J. A Komenského ve výklenku na severní straně budovy od profesora Františka Dvořáka z Brna a několik hlav národních buditelů na fasádě pod střechou do dnešních dob nenechávají nikoho na pochybách, že se jedná o školní budovu.“

Záznam ze školní kroniky z doby otevření nové kojetínské dívčí školy (prosinec 1903)

Přehled všech ředitelů školy

č. od-do jméno ředitele
1 1903 - 1918 Josef Hlobil
2 1918 - 1925 Jan Voříšek
3 1925 - 1926 Štěpánka Sedlářová
4 1925 - 1934 Ludmila Pýrková
5 1934 - 1936 Aloisie Hýžďalová
6 1936 - 1941 Bernarda Kojecká
7 1941 - 1953 František Šeda
8 1953 - 1976 Karel Palla
9 1976 - 1990 Miroslav Matějček
10 1990 - 2002 Mgr. Alena Palánková
11 2002 - nyní Mgr. Rudolf Pavlíček