„Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám.“
Neznámý autor

Aktuálně


další aktuality

 

Informace k organizaci výuky od 24. 5. 2021.

Testování žáků probíhá v pondělí podle harmonogramu v tabulce.

Ve dnech, kdy neprobíhá testování (úterý - pátek) vstupují žáci 1. stupně do školy samostatně v 7.40 hod. Žáci 2. stupně vstupují do školy samostatně v 7.50 hod.

Žáci 2. stupně se v době vstupu 1. stupně neshlukují před vstupem do školy.

 

 

Vyučující

Příchod ke škole

Vstup do školy

Výuka do

1.a

Pěchová

7.40

7.45

dle rozvrhu

1.b

Čmelová

7.45

7.50

dle rozvrhu

1.c

Slováčková

7.50

7.55

dle rozvrhu

2.a

Pavlíčková

7.55

8.00

dle rozvrhu

2.b

Dočkalová

8.00

8.05

dle rozvrhu

3.a

Panáková

8.05

8.10

dle rozvrhu

3.b

Mračková

8.10

8.15

dle rozvrhu

4.a

Štěpánek

8.15

8.20

dle rozvrhu

4.b

Trefilková

8.20

8.25

dle rozvrhu

4.c

Šilhánková

8.25

8.30

dle rozvrhu

5.a Pešová 8.30 8.35 dle rozvrhu
5.b Juračková 8.35 8.40 dle rozvrhu
6.a Suková 7.43 7.48 dle rozvrhu
6.b Matějková 7.43 7.48 dle rozvrhu
7.a Sedláčková 7.48 7.53 dle rozvrhu
7.b Schusterová 7.53 7.58 dle rozvrhu
7.c Galda 7.58 8.03 dle rozvrhu

8.a

Horáková

8.03

8.08

dle rozvrhu

8.b

Vrtěl

8.08

8.13

dle rozvrhu

8.c Holíková 8.13 8.18 dle rozvrhu

9.a

Gorčíková P

8.18

8.23

dle rozvrhu

9.b

Gorčíková Y

8.23

8.28

dle rozvrhu


Doba testování tříd se může protáhnout a zasáhnout tak do výuky.

Je možné, aby si zákonný zástupce přinesl pro testování svého dítě některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví (viz. Všem-návrat do školy 24.5.21), ale je nutné, aby testování proběhlo pod jeho dohledem.

Podrobnější informace byly zaslány všem zákonným zástupcům.

Zákaz pořizování a sdílení záznamů distanční výuky

ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 důrazně upozorňuje na fakt, že pořizování, sdílení a další šíření nahrávek a jiných audiovizuálních záznamů získaných v souvislosti s probíhající on-line výukou JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO.  

 

Zdůrazňujeme skutečnost, že zachycení a rozšiřování podoby člověka je možné jen s jeho svolením a takové svolení ze strany jednotlivých vyučujících ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 NEBYLO UDĚLENO. Osobnost člověka, jeho podoba, stejně jako jeho vážnost, důstojnost a projevy osobní povahy požívají ochrany dle ustanovení § 81 a následujících občanského zákoníku.

 

Porušování tohoto zákazu může být vyhodnoceno jako neoprávněný zásah do osobnosti člověka a ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 je připravena uplatňovat práva vyučujících na ochranu jejich osobnosti.

 

Ze Školního řádu ZŠ Kojetín, nám. Míru 83:

Bez vědomí a souhlasu vyučujících je přísně zakázáno pořizovat jakékoliv záznamy. Nedodržování tohoto bodu bude považováno za hrubé porušení školního řádu a bude velmi přísně kázeňsky řešeno.“

Přiložené soubory