„Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám.“
Neznámý autor

Aktuálně


další aktuality

Všem našim žákům a jejich rodičům oznamujeme, že školní rok 2022/2023 začínám ve čvrtek 1. 9. 2022.

Seznamy všech tříd budou k dispozici na nástěnce před budovou školy. V případě nepříznivého počasí ve vestibulu školy.

Provoz školní družiny bude zahájen v pátek 2. 9. 2022.

 

Informace k průběhu začátku školního týdne:

Čtvrtek 1. 9. 2022

- v 8.00 hod.  slavnostní zahájení školního roku 

- vyučování do 8.50 hod. (špalír pro žáky 1. tříd)

Pátek 2. 9. 2022

- 1. ročníky mají vyučování do 10.45 hod. 

- 2. - 5. ročníky vyučování s TU do 11.40 hod.

- 6. - 9. ročníky vyučování s TU do 12.00 hod.

Pondělí 5. 9. 2022

- 1. ročníky mají vyučování do 10.45 hod. 

- 2. - 5. ročníky vyučování s TU do 11.40 hod.

- 6. - 9. ročníky vyučování s TU do 12.00 hod.

Úterý 6. 9. 2022

- 1. ročníky mají vyučování do 10.45 hod.

- 2. - 9. ročníky zahájí výuku dle rozvrhu  

Středa 7. 9. 2022

- ve všech ročnících probíhá výuka podle rozvrhu