„Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám.“
Neznámý autor

Aktuálně


další aktuality

Vážení rodiče.

Vedení školy ve spolupráci se zřizovatelem a KHS velmi úzce spolupracuje na řešení situace
s výskytem Covidu na naší škole, ve které je vysoký počet žáků a pedagogů v karanténě.

Ještě v průběhu dnešního dne probíhala jednání o případném uzavření školy do podzimních prázdnin, ke kterému nakonec nedojde.

Od 20. 10. 2021 bude ve třídách, ve kterých byla nařízena karanténa, probíhat distanční výuka.

Jedná se o tyto třídy – 2.a, 3.a, 4.b, 5.abc, 6.ab, 7.b, 8.c, 9.b. Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu. Vyučující jednotlivých předmětů si v aplikaci Teams vytvoří schůzky pro výuku minimálně den předem.

Vzhledem k vysoké nemocnosti pedagogického sboru bude v některých hodinách probíhat distanční on-line výuka asynchronně.

Asynchronní on-line výuka - učitel zasílá zadání samostatné či skupinové práce prostřednictvím aplikací Bakalář, nebo ETK – zadávání Dú. Žáci na zadaných úkolech pracují dle svých možností předem domluveným způsobem a ve stanoveném termínu vypracované zadání odevzdávají.

V ostatních třídách bude probíhat výuka ve škole dle rozvrhu.

Vzhledem k vysoké nemocnosti pedagogického sboru bude rozvrh přiměřeně zredukován.

 

Abychom zastavili nárůst pozitivně testovaných žáků na naší škole, doporučujeme sledovat zdravotní stav vašeho dítěte.

Pokud dojde ke změně zdravotního stavu dítěte (rýma, kašel, …), doporučujeme jej nechat doma, kontaktovat pediatra a řídit se jeho pokyny.

Žádáme rodiče, aby neposílali do školy sourozence žáků, kteří jsou ze tříd, ve kterých je vyhlášena karanténa.

Prosíme Vás, abyste v tomto ohledu byli důslední a chránili tak zdraví nejenom Vašeho dítěte, ale i zdraví dětí ostatních.

 

Děkujeme za spolupráci

                                                                                                   Vedení školy

 

Ošetřovné (pro dítě mladší 10 let): 

rodiče, kteří budou žádat o ošetřovné, se spojí s naší administrativní pracovnicí M. Jasinski  (m.jasinski@zskojetin.cz), která s nimi vyřídí vše potřebné.

Připomínáme povinnost žáků nosit si do školy vlastní roušky (nejlépe dvě).

Škola bude příznakům COVID-19 u žáků věnovat zvýšenou pozornost a při jejich zjištění (objevení) bude postupovat následovně:

Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a zákonný zástupce je přítomen – žák není vpuštěn do budovy.

Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a zákonný zástupce není přítomen – zákonný zástupce bude vyzván, aby si dítě odvedl.

Pokud se příznaky vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, dojde neprodleně k umístění do izolační místnosti a současně bude zákonný zástupce vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy.

Žádáme Vás také, abyste maximálně omezili osobní přítomnost ve škole a v případě potřeby kontaktovali vyučující telefonicky nebo e-mailem.

Věříme, že se nám podaří společnými silami tuto náročnou situaci zvládnout.

Děkujeme za spolupráci.

                                                                                                          Vedení školy