„Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám.“
Neznámý autor

Aktuálně


další aktuality

Dětem IZS (Integrovaný záchranný systém), které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Zájemce o zařazení dětí IZS do školní družiny od 12. 4. 2021 prosíme, aby kontaktovali nejpozději do neděle 11. 4. 2021 vedoucí vychovatelku paní Krejsovou na e-mailové adrese: l.krejsova@zskojetin.cz. 

Informace k organizaci výuky od 12. 4. 2021

Třídy budou rotovat ve dvou skupinách.

V pondělí 12. 4. 2021 (lichý týden) začínají ve škole prezenčně 1. a 2. ročníky, ve 3. - 5. ročnících bude probíhat distanční výuka. 

 

Vyučující
Příchod 
ke škole
Vstup 
do školy
Výuka od-do
Ranní
družina 
Odpolední
družina
IZS
pedagogický pracovník 7.25 7.30 ŠD

dle domluvy
s vedoucí vychovatelkou

dle domluvy
s vedoucí vychovatelkou
1.a
Pěchová 7.40 7.45 7.50-11.30  od 6.20 do 16.00
1.b
Čmelová 7.45 7.50 7.55-11.35  od 6.20 do 16.00
1.c
Slováčková 7.50 7.55 8.00-11.40  od 6.20 do 16.00
2.a
Pavlíčková 7.55 8.00

po, st, pá

8.10-11.45

út, čt

8.10-12.20

 od 6.20 do 16.00
2.b
Dočkalová 8.00 8.05

po, st, pá

8.10-11.50

út, čt

8.10-12.25

 od 6.20 do 16.00

19. 4. 2021 (sudý týden) se skupiny vymění. Takto se budou skupiny po týdnech pravidelně střídat.

 

Vyučující
Příchod 
ke škole
Vstup 
do školy
Výuka  do
Školní družina
IZS
pedagogický pracovník 7.25 7.30 ŠD dle domluvy
s vedoucí vychovatelkou
3.a
Panáková 7.40 7.45

12.00

dle domluvy
s vedoucí vychovatelkou
3.b
Mračková 7.45 7.50

12.05

dle domluvy
s vedoucí vychovatelkou
4.a
Štěpánek 7.50 7.55 12.10 dle domluvy
s vedoucí vychovatelkou
4.b
Trefilková 7.55 8.00

12.15

dle domluvy
s vedoucí vychovatelkou
4.c
Šilhánková 8.00 8.05

12.20

dle domluvy
s vedoucí vychovatelkou
5.a
Pešová 8.05 8.10 12.25 dle domluvy
s vedoucí vychovatelkou
5.b
Juračková 8.10 8.15 12.30 dle domluvy
s vedoucí vychovatelkou

 

 Druhý stupeň jede i nadále v distanční výuce beze změny.

Zákaz pořizování a sdílení záznamů distanční výuky

ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 důrazně upozorňuje na fakt, že pořizování, sdílení a další šíření nahrávek a jiných audiovizuálních záznamů získaných v souvislosti s probíhající on-line výukou JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO.  

 

Zdůrazňujeme skutečnost, že zachycení a rozšiřování podoby člověka je možné jen s jeho svolením a takové svolení ze strany jednotlivých vyučujících ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 NEBYLO UDĚLENO. Osobnost člověka, jeho podoba, stejně jako jeho vážnost, důstojnost a projevy osobní povahy požívají ochrany dle ustanovení § 81 a následujících občanského zákoníku.

 

Porušování tohoto zákazu může být vyhodnoceno jako neoprávněný zásah do osobnosti člověka a ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 je připravena uplatňovat práva vyučujících na ochranu jejich osobnosti.

 

Ze Školního řádu ZŠ Kojetín, nám. Míru 83:

Bez vědomí a souhlasu vyučujících je přísně zakázáno pořizovat jakékoliv záznamy. Nedodržování tohoto bodu bude považováno za hrubé porušení školního řádu a bude velmi přísně kázeňsky řešeno.“

Přiložené soubory