„Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám.“
Neznámý autor

Aktuálně


další aktuality

 

Informace k organizaci výuky od 17. 5. 2021.

Prezenční výuka ve škole pro 1. - 5. ročníky a 8. - 9. ročníky.

U 6. - 7. ročníků probíhá distanční výuka.

 

 

Vyučující
Příchod 
ke škole
Vstup 
do školy
Výuka do
Poznámka

1.a

Pěchová

7.40

7.45

11.30

testování probíhá v tělocvičně

1.b

Čmelová

7.45

7.50

11.35

testování probíhá v tělocvičně 

1.c

Slováčková

7.50

7.55

11.40

testování probíhá v tělocvičně 

2.a

Pavlíčková

7.55

8.00

11.45

testování probíhá v tělocvičně 

2.b

Dočkalová

8.00

8.05

11.50

testování probíhá v tělocvičně

3.a

Panáková

8.05

8.10

12.20

testování probíhá v tělocvičně

3.b

Mračková

8.10

8.15

12.25

testování probíhá v tělocvičně

4.a

Štěpánek

8.15

8.20

12.30

testování probíhá v tělocvičně

4.b

Trefilková

8.20

8.25

12.35

testování probíhá v tělocvičně

4.c

Šilhánková

8.25

8.30

12.40

testování probíhá v tělocvičně

5.a Pešová 8.30 8.35 12.45 testování probíhá v tělocvičně
5.b Juračková 8.35 8.40 12.50 testování probíhá v tělocvičně

8.a

Pedagog

7.53

7.58

dle rozvrhu

testování a výuka probíhá v 6.b

8.b

Pedagog

7.58

8.03

dle rozvrhu

testování a výuka probíhá v 8.b

8.c Pedagog 8.03 8.08 dle rozvrhu testování a výuka probíhá v 8.c

9.a

Pedagog

8.08

8.13

dle rozvrhu

testování a výuka probíhá v 9.a

9.b

Pedagog

8.13

8.18

dle rozvrhu

testování a výuka probíhá v 9.b


V pondělí se testují všichni žáci, kteří se účastní prezenční výuky. Ve čtvrtek se testují pouze žáci druhého stupně. Doba testování tříd se může protáhnout a zasáhnout tak do výuky.

Zákaz pořizování a sdílení záznamů distanční výuky

ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 důrazně upozorňuje na fakt, že pořizování, sdílení a další šíření nahrávek a jiných audiovizuálních záznamů získaných v souvislosti s probíhající on-line výukou JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO.  

 

Zdůrazňujeme skutečnost, že zachycení a rozšiřování podoby člověka je možné jen s jeho svolením a takové svolení ze strany jednotlivých vyučujících ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 NEBYLO UDĚLENO. Osobnost člověka, jeho podoba, stejně jako jeho vážnost, důstojnost a projevy osobní povahy požívají ochrany dle ustanovení § 81 a následujících občanského zákoníku.

 

Porušování tohoto zákazu může být vyhodnoceno jako neoprávněný zásah do osobnosti člověka a ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 je připravena uplatňovat práva vyučujících na ochranu jejich osobnosti.

 

Ze Školního řádu ZŠ Kojetín, nám. Míru 83:

Bez vědomí a souhlasu vyučujících je přísně zakázáno pořizovat jakékoliv záznamy. Nedodržování tohoto bodu bude považováno za hrubé porušení školního řádu a bude velmi přísně kázeňsky řešeno.“

Přiložené soubory