„Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám.“
Neznámý autor

Aktuálně


další aktuality

 

Testování žáků od 3. 1. 2022

 

Vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3. ledna 2022.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek    vyučovacím dnem,  provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

 

Dne 29. 12. 2021 bude vláda schvalovat další úpravy výše uvedeného s tím, že změny se budou týkat zejména důsledků spojených s pozitivně testovaným žákem pro jeho spolužáky ve vazbě na nové poznatky týkající se varianty Omikron a také režimu testování zaměstnanců. 

 

Podle výsledků jednání vlády dne 29. 12. 2021 budou školám neprodleně zaslány k těmto změnám finální informace.

 

Zde najdete odpověď na otázku:

Co dělat, pokud má Vaše dítě pozitivní antigenní test. Co dělat, pokud se Vaše dítě ve škole setká s pozitivně testovaným spolužákem.