Úvod

„Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý, pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý."

 Seneca, římský filosof


Zdroj: "Moudrost starých Římanů", Odeon, Praha 1990

 


 

Organizace výuky od 30. 11. 2020

 

Třída

Příchod ke škole

Vstup do školy

Výuka do:

Školní družina

ranní

odpolední

1.abc

7.55

8.00

do 11.35

6.20 - 8.00

do 16.00

2.ab

8.00

8.05

do 11.40

6.20 - 8.05

do 16.00

3.ab

8.05

8.10

Po + Út + St = 12.35

Čt + Pá = 11.45

6.20 - 8.10

do 16.00

4.abc

8.10

8.15

do 12.40

6.40 - 8.15

do 16.00

5.ab

8.15

8.20

do 12.45

7.10 - 8.20

nebude

 

Třída

Příchod ke škole

Vstup do školy

Výuka do:

Skupiny – střídají se po týdnu

Prezenční výuka

Distanční výuka

6.ab

7.40

7.45

Po + St + Pá = 13.15

 Út + Čt = 12.20

30. 11.

7. 12.

7.ab

7.45

7.50

Po – Pá = 13.10

30. 11.

7. 12.

7.c

7.40

7.45

Po – Pá = 13.10

7. 12.

30. 11.

8.c

7.40

7.45

Po + Út + Čt + Pá = 13.10 St = 12.10

7. 12.

30. 11.

8.ab

7.45

7.50

Po + Út + Čt + Pá = 13.15 St = 13.10

7. 12.

30. 11.

9.a

7.50

7.55

 Út + Čt + Pá = 12.25

Po + St = 13.10

30. 11.

nebude

9.b

7.50

7.55

Po + Čt + Pá = 12.25

Út + St = 13.10

30. 11.

nebude

1. Žádáme rodiče, aby žáky posílali do školy v uvedený čas, ne dříve. Vyučující budou žáky pět minut před začátkem výuky shromažďovat. Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

2. U každého žáka bude při vstupu měřena teplota.

Škola bude příznakům COVID-19 u žáků věnovat zvýšenou pozornost a při jejich zjištění (objevení) bude postupovat následovně:

Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a zákonný zástupce je přítomen – žák není vpuštěn do budovy.

Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a zákonný zástupce není přítomen – zákonný zástupce bude vyzván, aby si dítě odvedl.

Pokud se příznaky vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, dojde neprodleně k umístění do izolační místnosti a současně bude zákonný zástupce vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy.

3. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Poučte, prosím, své děti. Ve škole budou opětovně poučeny.

4. Desinfekční prostředky ve škole budou zajištěné. Bylo by vhodné, aby si žáci přinesli i vlastní desinfekci v malém balení pro svou potřebu.

5. Žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD, budou odcházet ze školy po skončení výuky.

6. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci si musí donést nejméně dvě roušky a sáček na roušky.

7. Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu – odpolední výuka (výuka po polední přestávce) odpadne.

8. Distanční výuka (DV) bude pokračovat dle Dodatku ŠŘ k distanční výuce.

Vedení školy bude průběžně upravovat rozvrh, podle kterého budou vyučující plánovat schůzky v kalendáři Teams – synchronní výuka.

Dodatek k DV byl od 30. 11. 2020 doplněn o:

Hodiny on-line synchronní DV budou začínat dle naplánovaných schůzek v kalendáři Teams a budou v rozsahu od 30 do 45 minut.

 

ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 důrazně upozorňuje na fakt, že pořizování, sdílení a další šíření nahrávek

a jiných audiovizuálních záznamů získaných v souvislosti s probíhající on-line výukou JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO.  

Zdůrazňujeme skutečnost, že zachycení a rozšiřování podoby člověka je možné jen s jeho svolením a takové svolení ze strany jednotlivých vyučujících ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 NEBYLO UDĚLENO.

Osobnost člověka, jeho podoba, stejně jako jeho vážnost, důstojnost a projevy osobní povahy požívají ochrany dle ustanovení § 81 a následujících občanského zákoníku.

Porušování tohoto zákazu může být vyhodnoceno jako neoprávněný zásah do osobnosti člověka a ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 je připravena uplatňovat práva vyučujících na ochranu jejich osobnosti.

Ze Školního řádu ZŠ Kojetín, nám. Míru 83:

Bez vědomí a souhlasu vyučujících je přísně zakázáno pořizovat jakékoliv záznamy. Nedodržování tohoto bodu bude považováno za hrubé porušení školního řádu a bude velmi přísně kázeňsky řešeno.“

 

Po dobu distančního vzdělávání bude školní psycholog k dispozici kdykoliv na telefonu 604 651 097 nebo na e-mailové adrese: capka.pav@gmail.com .

 

Provozní doba v kanceláři školy od 8:00 do 10:00 hod.

>>> Manuál k Office 365 (Distanční výuka) <<<

 

 

Přiložené soubory

název typ velikost
PDF Informace MŠMT - 30. 11. 2020 PDF dokument 767.61 kB
PDF Dodatek ŠŘ - DV PDF dokument 737.89 kB
PDF Manuál MŠMT ve školním roce 2020-2021 PDF dokument 1.37 MB