Družina

Provoz školní družiny

Ranní 6:20 - 7:40 hod.
Odpolední po vyučování do 16:00 hod.
Odchod domů po vyučování / po obědě / po 14:45 hod.

Poslání

Věnujeme se zdravému vývoji dítěte po stránce fyzické i psychické. Zaměřujeme se na pěstování dobrých mezilidských vztahů a na vytváření kladného vztahu k prostředí, ve kterém žijeme. Rozvíjíme samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

Kapacita

120 žáků - 5 oddělení

Přiložené soubory

Vnitřní řád ŠD - 27. 11. 2018 PDF dokument 363.42 kB