Vedení školy

Ředitel školy

Mgr. Rudolf Pavlíček
+420 581 762 134
reditel@zsnammiru.kojetin.cz


Zástupkyně ředitele

Mgr. Eva Palkovská
+420 581 762 134
zastupce@zsnammiru.kojetin.cz


Vedoucí vychovatelka školní družiny

Lucie Krejsová
+420 581 762 136
l.krejsova@zskojetin.cz


Ekonomka - Vedoucí správních zaměstnanců

Zdeňka Blablová
+420 581 762 036
ekonomka@zsnammiru.kojetin.cz