Pedagogičtí pracovníci

jméno a příjmení pozice e-mail
Bartáková Petra školní asistentka p.bartakova@zskojetin.cz
Bartošíková Aneta asistentka pedagoga

a.bartosikova@zskojetin.cz

Caletková Iva učitelka i.caletkova@zskojetin.cz
Čapka Pavel školní psycholog p.capka@zskojetin.cz
Dočkalová Jana učitelka j.dockalova@zskojetin.cz
Galda Jiří učitel j.galda@zskojetin.cz
Gorčíková Yveta učitelka y.gorcikova@zskojetin.cz
Hlobilová Klára učitelka k.hlobilova@zskojetin.cz
Holasová Zuzana učitelka z.holasova@zskojetin.cz
Holíková Lenka učitelka l.holikova@zskojetin.cz
Horáková Marta učitelka m.horakova@zskojetin.cz
Hovorková Marcela asistentka pedagoga m.hovorkova@zskojetin.cz
Hřeblová Žaneta asistentka pedagoga z.hreblova@zskojetin.cz
Hurtík Jaroslav učitel j.hurtik@zskojetin.cz
Chytilová Šárka asistentka pedagoga s.chytilova@zskojetin.cz
Jasinski Martina asistentka pedagoga m.jasinski@zskojetin.cz
Juračková Jitka učitelka j.jurackova@zskojetin.cz
Krejsová Lucie vedoucí vychovatelka ŠD l.krejsova@zskojetin.cz
Křepelka Denis asistent pedagoga d.krepelka@zskojetin.cz
Lehkoživová Andrea asistentka pedagoga a.hadasova@zskojetin.cz
Mazánková Kateřina asistentka pedagoga k.mazankova@zskojetin.cz
Mlčochová Marcela učitelka m.cmelova@zskojetin.cz
Mračková Bronislava učitelka b.mrackova@zskojetin.cz
Nelešovská Hana učitelka h.nelesovska@zskojetin.cz
Nesrstová Simona asistentka pedagoga s.nesrstova@zskojetin.cz
Palkovská Eva zástupkyně ředitele zastupce@zsnammiru.kojetin.cz
Panáková Ivana učitelka i.panakova@zskojetin.cz
Pavlíček Rudolf ředitel reditel@zsnammiru.kojetin.cz
Pavlíčková Jolana učitelka j.pavlickova@zskojetin.cz
Pešová Barbora učitelka b.pesova@zskojetin.cz
Peterková Petra asistentka pedagoga p.peterkova@zskojetin.cz
Pěchová Renata učitelka r.pechova@zskojetin.cz
Posoldová Jana ucitelka j.posoldova@zskojetin.cz
Pospíšilová Alena asistentka pedagoga a.pospisilova@zskojetin.cz
Sedláčková Alena učitelka a.sedlackova@zskojetin.cz
Sedláková Renata asistentka pedagoga r.sedlakova@zskojetin.cz
Slováčková Vladimíra učitelka v.slovackova@zskojetin.cz
Schusterová Beáta učitelka b.schusterova@zskojetin.cz
Ševčík Martin učitel m.sevcik@zskojetin.cz
Šilhánková Ivana učitelka i.silhankova@zskojetin.cz
Šimová Daniela asistentka pedagoga d.simova@zskojetin.cz
Štěpánek František učitel f.stepanek@zskojetin.cz
Tejchmanová Michaela asistentka pedagoga m.tejchmanova@zskojetin.cz
Tomaníková Marie asistenka pedagoga

m.tomanikova@zskojetin.cz

Trefilková Iva učitelka i.trefilkova@zskojetin.cz
Vrtěl Luděk učitel l.vrtel@zskojetin.cz
Zádrapa Daniel učitel d.zadrapa@zskojetin.cz
Zítková Eva učitelka e.zitkova@zskojetin.cz
Zurowska Alena asistentka pedagoga a.zurowska@zskojetin.cz