Přijímací řízení

12. listopadu 2021

Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022

 Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

  1. obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2021
  2. obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2022

Přihlášky se podávájí na speciálních tiskopisech, které naleznete v záložce Tiskopisy přihlášek.

Pro žáky naší školy budou přihlášky vytištěny ve škole a předány žákům jejich třídními učiteli.

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. Návod pro její vyplnění naleznete v záložce Návod pro vyplnění přihlášky.

V předmětu Volba povolání nebo Občanská výchova si žáci vyzkouší její vyplnění nanečisto.

Na základě této přihlášky budou všechny informace zaneseny do systému školy a poté vytištěny na předepsaný formulář.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete v záložce Úpravy podmínek přijímacího řízení.

V případě, že se uchazeč hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou a zároveň na jiný maturitní obor, musí při vyplňování přihlášky dodržovat specifická pravidla.