Správní zaměstnanci

jméno a příjmení pozice e-mail
Blablová Zdeňka ekonomka ekonomka@zsnammiru.kojetin.cz
Hovorková Marcela uklízečka  
Hubená Jana uklízečka  
Ševčík Zdeněk školník z.sevcik@zskojetin.cz
Valouchová Eva uklízečka