Učebny a kabinety

Suterén

Učebna Místnost č. Třídní učitel / Správce
Laboratoř přírodopisu 41 Mgr. Lenka Holíková

Přízemí

Učebna Místnost č. Třídní učitel / Správce
Školní družina 9 Lucie Krejsová
Herna ŠD I 10 Žaneta Hřeblová
Herna ŠD II 11 Andrea Hadašová, Šárka Chytilová, Dominika Pešková
Tělocvična 15 Mgr. Luděk Vrtěl
Učebna V.A 23 Mgr. František Štěpánek
Učebna vlastivědy (V.B) 24 Mgr. Iva Trefilková
Učebna V.C 25 Mgr. Iva Šilhánková
Kabinet asistentů pedagoga 26 P. Bartáková, A. Hadašová, Ž. Hřeblová, Š. Chytilová, D. Křepelka, M. Jasinski, K. Mazánková, S. Nesrstová, D. Pešková, P. Peterková, A. Pospíšilová, R. Sedláková, D. Šimová, A. Šindelková, M. Tejchmanová,  A. Zurowska

I. patro

Učebna Místnost č. Třídní učitel / Správce
Učebna II.A 105 Mgr. Renata Pěchová
Učebna I.A 112 Mgr. Barbora Pešová
Učebna I.B 113 Mgr. Jitka Juračková
Učebna III.B 114 Mgr. Jana Dočkalová
Učebna III.A 115 Mgr. Jolana Pavlíčková
Učebna II.C 116 Mgr. Vladimíra Slováčková
Učebna IV.A 117 Mgr. Ivana Panáková
Učebna přírodovědy (IV.B) 118 Mgr. Bronislava Mračková
Učebna Info I 119 Mgr. Luděk Vrtěl 
Žákovská knihovna 120 Mgr. Marcela Čmelová, Mgr. Eva Zítková 
Učebna II.B 121 Mgr. Marcela Čmelová
Sborovna  

Mgr. Jaroslav Hurtík, Mgr. Monika Suková, Mgr. Daniel Zádrapa, Mgr. Eva Zítková, Ing. Petra Mucková, Mgr. Zuzana Holasová, Mgr. Iva Caletková, Mgr. Zdeněk Šípek, Mgr. Klára Hlobilová 

II. patro

Učebna Místnost č. Třídní učitel / Správce
Učebna zeměpisu (VII.A) 204 Mgr. Monika Suková
Učebna VIII.C 206a Mgr. Jiří Galda
Multimediální učebna 207 Mgr. Daniel Zádrapa
Učebna VII.B 210 Ing. Bc. Petra Mucková
Učebna Výtvarné výchovy (VI.A) 209 Mgr. Jakub Kolmaš
Učebna přírodopisu (VIII.B) 211 Mgr. Beáta Schusterová
Učebna VIII.A 212 Bc. Alena Sedláčková
Učebna IX.C 213 Mgr. Lenka Holíková
Učebna IX.A 214 Mgr. Marta Horáková
Učebna Hv II (VI.B) 215 Mgr. Yveta Gorčíková
Kuchyňka 216 Mgr. Beáta Schusterová
Laboratoř chemie 217 Mgr. Zuzana Holasová
Učebna fyziky (IX.B) 218 Mgr. Luděk Vrtěl