Učebny a kabinety

Suterén

Učebna Místnost č. Třídní učitel / Správce
Laboratoř přírodopisu 41 Mgr. Iva Caletková

Přízemí

Učebna Místnost č. Třídní učitel / Správce
Školní družina 9 Lucie Krejsová
Herna ŠD I 10 Žaneta Hřeblová
Herna ŠD II 11 Šárka Chytilová
Tělocvična 15 Mgr. Lenka Holíková
Učebna V.A 23 Mgr. Iva Šilhánková
Učebna vlastivědy (V.B) 24 Mgr. Iva Trefilková
Učebna IV.C 25 Mgr. Vladimíra Slováčková
Kabinet asistentů pedagoga 26 A. Bartošíková, P. Bartáková, M. Hovorková, Ž. Hřeblová, Š. Chytilová, D. Křepelka, M. Jasinski, S. Nesrstová, T. Oulehlová, A. Pekárková, P. Peterková, A. Pospíšilová, R. Sedláková, D. Šimová, A. Zakopalová, D. Konovalova

I. patro

Učebna Místnost č. Třídní učitel / Správce
Učebna II.A 105 Mgr. Jolana Pavlíčková
Učebna I.A 112 Mgr. Renata Pěchová
Učebna I.B 113 Mgr. Marcela Mlčochová
Učebna III.B 114 Mgr. Jitka Juračková
Učebna III.A 115 Mgr. Barbora Pešová
Učebna SVP 116  
Učebna IV.B 117 Mgr. Ivana Panáková
Učebna přírodovědy (IV.B) 118 Mgr. František Štěpánek
Učebna Info I 119 Mgr. František Štěpánek 
Žákovská knihovna 120 Mgr. Eva Zítková 
Učebna II.B 121 Mgr. Jana Dočkalová
Sborovna  

Mgr. Lenka Holíková, Mgr. Martina Šírková, Mgr. Luděk Vrtěl, Mgr. Daniel Zádrapa, Mgr. Eva Zítková, 

II. patro

Učebna Místnost č. Třídní učitel / Správce
Učebna zeměpisu (IX.A) 204 Mgr. Jiří Galda
Učebna PSPP 206a Mgr. Eva Zítková
Multimediální učebna 207 Mgr. Jana Posoldová
Učebna IX.B 210 Mgr. Marta Horáková
Učebna VIII.A 209 Mgr. Iva Caletková
Učebna přírodopisu (VI.B) 211 Mgr. Beáta Schusterová
Učebna VI.A 212 Bc. Alena Sedláčková
Učebna SVP-2 213 Petra Peterková
Učebna VII.A 214 Mgr. Jaroslav Hurtík
Učebna Hv II (VIII.B) 215 Mgr. Yveta Gorčíková
Kuchyňka 216 Mgr. Beáta Schusterová
Laboratoř chemie 217 Mgr. Martina Šírková
Učebna fyziky (VII.B) 218 Mgr. Jana Posoldová