Učebny a kabinety

Suterén

Učebna Místnost č. Třídní učitel (správce)
Laboratoř přírodopisu 41 Mgr. Lenka Holíková

Přízemí

Učebna Místnost č. Třídní učitel (správce)
Školní družina 9 Lucie Krejsová
Herna ŠD I 10 Martina Duchoňová, Žaneta Hřeblová
Herna ŠD II 11 Andrea Hadašová, Šárka Chytilová, Dominika Pešková
Tělocvična 15 Mgr. Luděk Vrtěl
Učebna IV.A 23 Mgr. František Štěpánek
Učebna vlastivědy (IV.B) 24 Mgr. Iva Trefilková
Učebna IV.C 25 Mgr. Iva Šilhánková
Kabinet asistentů pedagoga 26 P. Bartáková, A. Hadašová, Ž. Hřeblová, M. Jasinski, J. Jurmanová, K. Mazánková, D. Pešková, R. Sedláková, M. Tejchmanová,  A. Zurowska

I. patro

Učebna Místnost č. Třídní učitel (správce)Správce
Učebna III.A 105 Mgr. Ivana Panáková
Učebna I.A 112 Mgr. Renata Pěchová
Učebna I.B 113 Mgr. Marcela Čmelová
Učebna II.B 114 Mgr. Jana Dočkalová
Učebna II.A 115 Mgr. Jolana Pavlíčková
Učebna I.C 116 Mgr. Vladimíra Slováčková
Učebna V.B 117 Mgr. Jitka Juračková
Učebna přírodovědy (V.A) 118 Mgr. Barbora Pešová
Učebna Info I 119 Mgr. Zdeněk Šípek 
Žákovská knihovna 120 Mgr. Marcela Čmelová, Mgr. Markéta Matějková, Mgr. Eva Zítková 
Učebna III.B 121 Mgr. Bronislava Mračková
Sborovna  

Mgr. Jaroslav Hurtík, Mgr. Jakub Kolmaš, Mgr. Monika Suková, Mgr. Daniel Zádrapa, Mgr. Eva Zítková, Ing. Petra Mucková, Mgr. Zuzana Holasová, Mgr. Iva Caletková, Mgr. Zdeněk Šípek 

II. patro

Učebna Místnost č. Třídní učitel (správce)
Učebna zeměpisu (VI.A) 204 Mgr. Monika Suková
Učebna VII.C 206a Mgr. Jiří Galda
Multimediální učebna 207 Mgr. Jaroslav Hurtík
Učebna VI.B 210 Mgr. Markéta Matějková
Učebna Výtvarné výchovy (IX.A) 209 Mgr. Jakub Kolmaš
Učebna přírodopisu (VII.A) 211 Bc. Alena Sedláčková
Učebna VII.B 212 Mgr. Beáta Schusterová
Učebna VIII.C 213 Mgr. Lenka Holíková
Učebna VIII.A 214 Mgr. Marta Horáková
Učebna Hv II (IX.B) 215 Mgr. Yveta Gorčíková
Kuchyňka 216 Mgr. Beáta Schusterová
Laboratoř chemie 217 Mgr. Zuzana Holasová
Učebna fyziky (VIII.B) 218 Mgr. Luděk Vrtěl