Platby

Úhrada úplaty za školní družinu (platí od 1. 9. 2013)

Ranní 100,-
Odpolední 200,-
Ranní + odpolední 250,-
Odpolední provoz (odchod po obědě) 75,-
Ranní + doprovod na oběd 175,-

 

Úplata se hradí na účet č. 1880986369/0800 (do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu)