Platby

Úhrada za školní družinu (platí od 1. 9. 2013)

Ranní 100,-
Odpolední 200,-
Ranní + odpolední 250,-
Doprovod na oběd 75,-
Ranní + doprovod na oběd 175,-