Šablony III

1. března 2022

Doba trvání projektu - 1. 1. 2022 - 30. 6. 2023

Do projektu jsou zahrnuty osvědčené aktivity:

  • podpora školního psychologa
  • podpora školního asistenta (od září 2022)
  • kluby pro žáky ZŠ (od září 2022)
  • projektové dny ve výuce