Šablony II

1. září 2021

Doba trvání projektu - 1. 9. 2019 - 31. 12. 2021

Do projektu jsou zahrnuty osvědčené aktivity:

  • podpora školního psychologa
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • vzdělávání pedagogů
  • projektové dny ve škole i mimo školu 
  • aktivity školní družiny 

Přiložené soubory

Šablony II ve škole PDF dokument 410.03 kB