Národní plán obnovy - prevence digitální propasti

13. dubna 2022

Digitální technologie pro školy

Národní plán obnovy (NPO) je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou unií - Next Generation EU, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 až 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

MŠMT se zaměřilo na finanční a metodickou podporu škol, čímž přispěje k proměně obsahu vzdělávání. Školy v rámci této podpory obdrží finanční prostředky na vybavení pokročilými digitálními technologiemi.

Naše škola si tak bude moci zakoupit digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí, např. robotické stavebnice, 3D tiskárny, zařízení pro využití rozšířené či virtuální reality atd., ale také tablety, notebooky apod.