Žákovský parlament

25. listopadu 2022

Žákovský parlament vytváří most mezi žáky, učiteli a vedením školy.

V listopadu 2022 na naší škole vznikl žákovský parlament. Tvoří jej 2 zvolení zástupci každé třídy II. stupně a paní učitelky Iva Caletková a Eva Zítková.

Žákovský parlament chce oživit dění ve škole. Aktivity, které bude žákovský parlament realizovat, mají u žáků posilovat prohloubení vzájemných sociálních vazeb mezi spolužáky ve třídách a také mezi žáky napříč všemi ročníky. Aktivity mohou být prevencí proti výskytu sociálně patologických jevů ve školních kolektivech.

V neposlední řadě se u žáků tímto způsobem rozvíjí kompetence komunikativní, občanské, sociální a personální.

 

Přiložené soubory

Krabice od bot PDF dokument 492.62 kB
Pyžamový den PDF dokument 531.1 kB
Barevný týden PDF dokument 451.38 kB
Animáci a superhrdinové PDF dokument 566.08 kB
Retro den PDF dokument 543.3 kB
Den povolání 3. 5. 2023 PDF dokument 347.13 kB
Halloveen 31. 10. 2023 PDF dokument 811.02 kB