Přestup žáků na naši školu

9. března 2022

Informace pro rodiče, jejichž děti budou přestupovat z jiné školy na naši školu.

Vyplňte prosím "Žádost o přestup" a "Oznámení o přestupu žáka na naši školu" - naleznete v záložce Dokumenty - Tiskopisy - Přiložené soubory.

Vyplněné tiskopisy zašlete na adresu reditel@zsnammiru.kojetin.cz nebo osobně doručte do kanceláře školy v provozní době.

Po vydání správního rozhodnutí o přijetí budete pozváni do školy k jeho podpisu a převzetí. 

                                                                                                                              Vedení školy

Přiložené soubory

Žádost o přestup PDF dokument 506.6 kB