Aktuální výsledky zápisu do 1. tříd

11. května 2021

Informace k výsledkům zápisu na školní rok 2021/2022

Všechny žádosti o přijetí byly vyřízeny kladně. 

Zákonní zástupci budou do konce května pozváni k podpisu a převzetí správního rozhodnutí o přijetí.

Všechny žádosti o odklad školní docházky budou po doložení potřebných dokumentů (žádost o odklad, doporučení PPP-SPC a odborného lékaře nebo klinickéha psychologa) vyřízeny kladně. Požadované dokumenty prosím doručte do 25. 5. 2021 do ředitelny školy.

Podrobné informace k nástupu žáků do 1. tříd dostanou zákonní zástupci e-mailem do konce června.

                                                              Vedení školy