Úvod

 

  „Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý, pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý."

 Seneca, římský filosof


Zdroj: "Moudrost starých Římanů", Odeon, Praha 1990

 

 

Přejeme všem našim žákům, vyučujícím, vychovatelkám, asistentkám i správním zaměstnancům příjemné prožití léta. 

Posíláme současně i upřímné poděkování všem rodičům za projevenou podporu a pomoc při zvládnutí závěrečných měsíců tohoto školního roku. 

 

 

 

Těšíme se na setkání v novém školním roce 2020 - 2021