Úvod

 

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“

 

Jan Amos Komenský

 

      Úspěšný start do závěrečného čtvrtletí školního roku

přejeme všem žákům, pracovníkům i příznivcům školy.