Úvod

 

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“

 

Jan Amos Komenský

 

Pololetí se blíží

 

 

Přejeme všem žákům úspěšný závěr pololetí.

Pololetní prázdniny budou v pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny jsou v našem okrese od 18. do 22. února 2019.