Úvod

 

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“

 

Jan Amos Komenský

 

 

Děkujeme všem hostům, kteří navštívili náš Den otevřených dveří. Podívali se do vyučovacích hodin, někteří si vyzkoušeli i dovednosti získané ve škole. Všichni měli možnost nahlédnout i do zákulisí školního života.

Veliké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě naší tradiční aktivity. Příští rok nám bude 115 let.

 

Umíme si skládat slova.