Školní poradenské pracoviště

Součástí školního poradenského pracoviště jsou:

Pozice

 Příjmení a jméno

Školní psycholog

PhDr. Pavel Čapka

Speciální pedagog

Mgr. Eva Zítková

Výchovný poradce pro I. st.

Mgr. Bronislava Mračková

Výchovný poradce pro II. st.

Mgr. Eva Palkovská

Prevence rizikového chování

Mgr. Lenka Holíková

Detaily spojení najdete v kontaktech.