Doučování žáků škol

22. září 2022

Zajišťujeme doučování žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do programu Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování).

Hlavním smyslem a cílem tohoto programu je zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky a zajistit přednostní doučování těm žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech a schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Žáci splňující kritéria pro doučování byli osloveni TU a v případě zájmu zákonného zástupce byli zařazeni do bloků doučování, které mohou probíhat pravidelně (jedenkrát za týden) nebo nárazově (vždy po dohodě v případě potřeby).

Pokud budou některé děti v průběhu školního roku ohroženi školním neúspěchem, mohou být do projektu zařazováni průběžně.

Aktivity doučování jsou od 1. 1. 2022 financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU.