Organizace výuky

7. dubna 2021

Prvotní informace k organizaci výuky od 12. 4. 2021

Třídy budou rotovat ve dvou skupinách.

V pondělí 12. 4. 2021 začínají ve škole prezenčně 1. a 2. ročníky, ve 3. - 5. ročnících bude probíhat distanční výuka.

19. 4. 2021 se skupiny vymění. Takto se budou skupiny po týdnech pravidelně střídat.

Podrobnější informace vám budou zaslány třídními učiteli nejpozději do pátku 9. 4. 2021.

Druhý stupeň jede i nadále v distanční výuce beze změny.