Zápis do 1. tříd

11. března 2021

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání na naší škole se bude řídit následujícími pravidly:

1. Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. Podání žádostí k povinné školní docházce proběhne elektronicky.

2. Stejnou cestou se bude podávat i žádost o odklad školní docházky.

3. Pro elektronický příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuje ředitel školy období 27. - 30. 4. 2021. Žádost podávají také zákonní zástupci dětí, kterým byl udělen odklad na školní rok 2021/2022.

4. Bližší informace o způsobu podání žádostí budou včas oznámeny na webových stránkách školy.

                                                                                                              Vedení školy