Úplata za školní družinu

8. února 2021

Poplatek za ŠD

Úplatu za školní družinu platí pouze rodiče žáků, kteří se účastní prezenční výuky - v lednu tedy žáků 1. a 2. tříd. Poplatky za žáky ostatních tříd hradí rodiče až po nástupu do družiny.

Za měsíc duben nebude úplata za ŠD účtována. 

Přeplatky budou vráceny v červnu 2021. Informace o zaplacených zálohách - u ekonomky školy.