Organizace výuky pro 1. a 2. ročník od 4. 1. 2021

4. ledna 2021

Organizace výuky

1. a 2. ročník bude od 4. 1. 2021 vzděláván formou prezenční výuky. Přesné informace k organizaci výuky naleznete v této aktualitě. Žádáme rodiče o maximální spolupráci v této mimořádné situaci.

Organizace výuky ve škole pro 1. a 2. ročník od 4. 1. 2021

Tř. Vyučující Příchod ke škole Vstup do školy Výuka od-do: ŠD ranní ŠD odp.
1.a Pěchová 7.40 7.45 7.50 - 11.30 6.20 - 7.45 do 16.00
1.b Čmelová 7.45 7.50 7.55 - 11.35 6.20 - 7.50 do 16.00
1.c Slováčková 7.50 7.55 8.00 - 11.40 6.20 - 7.55 do 16.00
2.a Pavlíčková 7.55 8.00 8.05 - 11.45 6.20 - 8.00 do 16.00
2.b Dočkalová 8.00 8.05 8.10 - 11.50 6.20 - 8.05 do 16.00

1. Žádáme rodiče, aby žáky posílali do školy v uvedený čas, ne dříve. Vyučující budou žáky pět minut před začátkem výuky shromažďovat. Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

2. U každého žáka bude při vstupu měřena teplota.

Škola bude příznakům COVID-19 u žáků věnovat zvýšenou pozornost a při jejich zjištění (objevení) bude postupovat následovně:

  • Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a zákonný zástupce je přítomen – žák není vpuštěn do budovy.
  • Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a zákonný zástupce není přítomen – zákonný zástupce bude vyzván, aby si dítě odvedl.
  • Pokud se příznaky vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, dojde neprodleně k umístění do izolační místnosti a současně bude zákonný zástupce vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy.

3. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Poučte, prosím, své děti. Ve škole budou opětovně poučeny.

4. Desinfekční prostředky ve škole budou zajištěné. Bylo by vhodné, aby si žáci přinesli i vlastní desinfekci v malém balení pro svou potřebu.

5. Žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD, budou odcházet ze školy po skončení výuky.

6. Osobní jednání se zákonnými zástupci ve škole proběhne jen ve výjimečných - nezbytných případech. Upřednostňovat budeme on-line komunikaci.

6. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci si musí donést nejméně dvě roušky a sáček na roušky.