Výsledky voleb do ŠR

17. prosince 2021

14. 12. 2021 proběhly volby do ŠR

 

Výsledky voleb do Školské rady

 

Členové Školské rady Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83 zvolení 14. 12. 2021

 

Zastupuje

Jméno a příjmení

Funkce

Zákonné zástupce

MUDr. Romana Vrtělová

členka školské rady

Zřizovatele

PharmDr. Adéla Hálková

členka školské rady

Pedagogické pracovníky

Mgr. Eva Palkovská

členka školské rady

 

Veškeré podklady jsou dostupné u ředitele školy.

 

 

Výsledky voleb zpracovala a ověřila volební komise ve složení:

Bc. Klára Hlobilová

Mgr. Zuzana Holasová

Mgr. Jaroslav Hurtík

 

V Kojetíně 15. 12. 2021                                                             Mgr. Rudolf Pavlíček

        ředitel školy