Pobyty v přírodě 2019 / 2020

18.10.2019 | Admin

Přehled pobytů v přírodě 2019/20

Termín

Místo

Určeno pro

Odpovídá

17. 2. - 21. 2. 2020

Švagrov

žáky 5. a + 5. b

Mgr. I. Trefilková

30. 3. - 3. 4. 2020

Švagrov

žáka 4. a + 4. b

Mgr. B. Pešová

15. - 19. 6. 2020

Švagrov

žáky 3. a + 3. b

Mgr. R. Pěchová

Bližší informace obdrží přihlášení zájemci v deníčcích nebo žákovských knížkách v dostatečném předstihu. Týkají se úhrady nákladů, nezbytného vybavení a časového harmonogramu celé akce.