Přehled učeben

Školní rok 2019/2020

Suterén

Učebna

Místnost č.

Třídní učitel (správce)

Laboratoř přírodopisu

41

Mgr. Lenka Holíková

Přízemí

Učebna

Místnost č.

Třídní učitel (správce)

Školní družina

9

Lucie Krejsová   

Herna ŠD I

10

Martina Duchoňová, Žaneta Hřeblová

Herna ŠD II

11

Andrea Hadašová, Šárka Chytilová,

Dominika Pešková

Tělocvična

15

Mgr. Luděk Vrtěl

Učebna IV.A 

23

Mgr. František Štěpánek

Učebna vlastivědy (IV.B)

24

Mgr. Iva Trefilková

Učebna IV. C

25

Mgr. Iva Šilhánková

Kabinet asistentů pedagoga 26

P. Bartáková, A. Hadašová, Ž. Hřeblová,

M. Jasinski, J. Jurmanová, K. Mazánková,

D. Pešková, R. Sedláková,

M. Tejchmanová,  A. Zurowska

I. patro

Učebna

Místnost č.

Třídní učitel (správce)

Učebna III.A

105

Mgr. Ivana Panáková

Učebna I.A

112

Mgr. Ranata Pěchová

Učebna I.B

113

Mgr. Marcela Čmelová

Učebna II.B

114

Mgr. Jana Dočkalová

Učebna II.A

115

Mgr. Jolana Pavlíčková

Učebna I.C

116

Mgr. Vladimíra Slováčková

Učebna V.B

117

Mgr. Jitka Juračková

Učebna přírodovědy (V.A)

118

Mgr. Barbora Pešová

Učebna Info I

119

Mgr. Zdeněk Šípek 

Žákovská knihovna

120

Mgr. Čmelová, Matějková, Zítková 

Učebna III.B

121

Mgr. Bronislava Mračková

Sborovna

 

Mgr. Jaroslav Hurtík, Mgr. Jakub Kolmaš,

Mgr. Monika Suková, Mgr. Daniel Zádrapa, 

Mgr. Eva Zítková

II. patro

Učebna

Místnost č.

Třídní učitel (správce)

Učebna zeměpisu (VI.A)

204

Mgr. Monika Suková

Učebna VII.C

206a

Mgr. Jiří Galda

Multimediální učebna

207

Mgr. Jaroslav Hurtík

Učebna VI.B

209

Mgr. Markéta Matějková

Učebna matematiky (IX.A)

210

Mgr. Jakub Kolmaš

Učebna přírodopisu (VII.A)

211

Bc. Alena Sedláčková

Učebna VII.B

212

Mgr. Beáta Schusterová

Učebna VIII. C

213

Mgr. Lenka Holíková

Učebna VIII.A

214

Mgr. Marta Horáková

Učebna Hv II (IX.B)

215

Mgr. Yveta Gorčíková

Kuchyňka

216

Mgr. Beáta Schusterová

Laboratoř chemie

217

Mgr. Martina Gorčíková

Učebna fyziky (VIII.B)

218

Mgr. Luděk Vrtěl

případné změny nejsou vyloučeny