Úplata za školní družinu

8.2.2021

ŠD

Úplatu za školní družinu platí pouze rodiče žáků, kteří se účastní prezenční výuky - v lednu tedy žáků 1. a 2. tříd. Poplatky za žáky ostatních tříd hradí rodiče až po nástupu do družiny.
 
Přeplatky budou vráceny červnu 2021. Informace o zaplacených zálohách - u ekonomky školy.