Školní družina

Poslání

Věnujeme se zdravému vyvoji dítěte po stránce fyzické i psychické. Zaměřujeme se na pěstování dobrých mezilidských vztahů a na vytváření kladného vztahu k prostředí, ve kterém žijeme. Rozvíjíme samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

Kapacita                     

120 žáků - 5 oddělení

Provoz

Ranní 6:20 - 7:40 hod.
Odpolední po vyučování do 16:00 hod.
Odchod domů po vyučování / po obědě / po 14:45 hod.

Úhrada za školní družinu (platí od 1. 9. 2013)

Ranní

Odpolední

Ranní + odpolední

Doprovod na oběd

100,- Kč

200,- Kč

250,- Kč

75,- Kč