Kontakt

 

Adresa

Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83

IČO

61985571

Číslo bankovního účtu 

1880986369/0800

Datová schránka ID

4agtgzi

Ředitel školy

Mgr. Rudolf Pavlíček

581 762 134

reditel@zsnammiru.kojetin.cz

Zástupkyně ředitele

Mgr. Eva Palkovská

581 762 134

zastupce@zsnammiru.kojetin.cz

Ekonomka

Zdeňka Blablová

581 762 036

ekonomka@zsnammiru.kojetin.cz

Vedoucí školní družiny

Lucie Krejsová

581 762 136

l.krejsova@zskojetin.cz

Telefonní kontakt

 

581 762 036

Výchovný poradce

Mgr. Eva Palkovská

e.palkovska@zskojetin.cz

Mgr. Bronislava Mračková

b.mrackova@zskojetin.cz

Preventista

Mgr. Lenka Holíková

l.holikova@zskojetin.cz

Školní psycholog

PhDr. Pavel Čapka

p.capka@zskojetin.cz

604 651 097

Speciální pedagog

Mgr. Eva Zítková

e.zitkova@zskojetin.cz

Pověřenec GDPR

Radek Pomije

radek.pomije@bdo.cz

227 031 495