Historie

Citace ze školní kroniky

(zachycuje období výstavby nové školní budovy v Kojetíně)

„Konečně v roce 1903 byla nová budova dívčí obecné školy postavena a k ní byly připojeny dívčí pobočky měšťanské školy. Dlouholetým správcem této školy se stal první ředitel Josef Hlobil. Základní kámen na stavbu této školy byl položen 25. října 1902 na stavební parcelu domu předměšťana Františka Kotka č. 83. Podle plánů docenta K. Kepky z techniky v Brně stavitel Josef Ryšavý z Kojetína 31. října 1903 stavbu dokončil. První vyučování v této školní budově bylo 5. prosince 1903. Škola byla ve své době nejmodernější budovou ve městě. Působila i velmi výstavně, socha J. A Komenského ve výklenku na severní straně budovy od profesora Františka Dvořáka z Brna a několik hlav národních buditelů na fasádě pod střechou do dnešních dob nenechávají nikoho na pochybách, že se jedná o školní budovu.“

Záznam ze školní kroniky z doby otevření nové kojetínské dívčí školy (prosinec 1903)

Přehled ředitelů školy od otevření budovy školy v roce 1903

Poř.

Od - do

Jméno ředitele (ředitelky) školy

1.

1903 - 1918

Josef Hlobil

2.

1918 - 1925

Jan Voříšek

3.

1925 - 1926

Štěpánka Sedlářová

4.

1925 - 1934

Ludmila Pýrková

5.

1934 - 1936

Aloisie Hýžďalová

6.

1936 - 1941

Bernarda Kojecká

7.

1941 - 1953

František Šeda

8.

1953 - 1976

Karel Palla

9.

1976 - 1990

Miroslav Matějček

10.

1990 - 2002

Mgr. Alena Palánková

11.

2002 - 2012

Mgr. Rudolf Pavlíček

12.

2012 - 2018

Mgr. Rudolf Pavlíček