Provoz pro děti IZS

9. dubna 2021

Celodenní provoz ve ŠD (Integrovaný záchranný systém)

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. 

Zájemci o zařazení dětí do ŠD od 12. 4. 2021 prosíme, aby kontaktovali nejpozději do neděle 11. 4. 2021  vedoucí vychovatelku L. Krejsovou na e-mailové adrese l.krejsova@zskojetin.cz.

Ostatní zájemce na další týdny prosíme, aby kontaktovali vedoucí vychovatelku vždy nejpozději v pátek předchozího týdne.