Přehled členů školské rady

22.10.2018 | Admin

Stávající členové školské rady

Zástupce

Jméno a příjmení

Funkce

Rodičů

Mgr. Radana Nosková

předsedkyně školské rady

Zřizovatele

Bc. Jana Nakládalová

členka školské rady

Pedagogů

Mgr. Zdeněk Šípek

člen školské rady