Přehled učeben

Školní rok 2018/2019

Suterén

Učebna Místnost č. Třídní učitel (správce)

Laboratoř přírodopisu

302

Mgr. Lenka Holíková

Přízemí

Učebna Místnost č. Třídní učitel (správce)

Školní družina

9

Lucie Krejsová   

Herna ŠD I

10

Martina Duchoňová

Herna ŠD II

11

Šárka Chytilová

Tělocvična

15

Mgr. Rudolf Pavlíček

Učebna IV.B 

23

Mgr. František Štěpánek

Učebna vlastivědy (IV.A)

24

Mgr. Vladimíra Slováčková

Učebna V.B

25

Mgr. Iva Trefilková

Kabinet asistentů pedagoga 26

 

I. patro

Učebna Místnost č. Třídní učitel (správce)

Učebna III.A

105

Mgr. Jolana Pavlíčková

Učebna I.A

112

Mgr. Ivana Panáková

Učebna I.B

113

Mgr. Bronislava Mračková

Učebna II.B

114

Mgr. Marcela Čmelová

Učebna II.A

115

Mgr. Renata Pěchová

Učebna II.C

116

Mgr. Ivana Šilhánková

Učebna V.C

117

Mgr. Jitka Juračková

Učebna přírodovědy (V.A)

118

Mgr. Barbora Pešová

Učebna Info I

119

Mgr. Zdeněk Šípek 

Učebna Info II (jazyková)

120

Mgr. Jaroslav Hurtík 

Učebna III.B

121

Mgr. Jana Dočkalová

II. patro

Učebna Místnost č. Třídní učitel (správce)

Učebna zeměpisu (VIII.A)

204

Mgr. Martina Gorčíková

Učebna VI.C

206a

Mgr. Lenka Holíková 

Multimediální učebna

207

Mgr. Jaroslav Hurtík

Učebna VIII.B

209

Mgr. Markéta Matějková

Učebna matematiky (VII.A)

210

Mgr. Eva Palkovská

Učebna přírodopisu (IX.A)

211

Bc. Alena Sedláčková

Učebna IX.B

212

Mgr. Beáta Schusterová

Knihovna

213

Bc. Eva Zítková

Učebna VI.A

214

Mgr. Marta Horáková

Učebna Hv II (VII.B)

215

Mgr. Yveta Gorčíková

Kuchyňka

216

Mgr. Beáta Schusterová

Laboratoř chemie

217

Mgr. Martina Gorčíková

Učebna fyziky (VI.B)

218

Mgr. Luděk Vrtěl

případné změny nejsou vyloučeny