Pracovníci

                                Učitelé 2018 - 2019

 

Příjmení a jméno

Pozice

Pracovní e-mail

Pavlíček Rudolf

ředitel

reditel@zsnammiru.kojetin.cz

Šípek Zdeněk

zástupce ředitele

zastupce@zsnammiru.kojetin.cz

Krejsová Lucie

ved. vychovatelka ŠD

l.krejsova@zskojetin.cz

Čapka Pavel

školní psycholog

p.capka@zskojetin.cz 

Čmelová Marcela

učitelka

m.cmelova@zskojetin.cz

Dočkalová Jana

učitelka

j.dockalova@zskojetin.cz

Duchoňová Martina

vychovatelka

m.duchonova@zskojetin.cz

Galda Jiří

učitel

j.galda@zskojetin.cz

Gorčíková Martina

učitelka

m.gorcikova@zskojetin.cz 

Gorčíková Yveta

učitelka

y.gorcikova@zskojetin.cz

Hadašová Andrea

asistentka pedagoga

a.hadasova@zskojetin.cz

Holíková Lenka

učitelka

l.holikova@zskojetin.cz

Horáková Marta

učitelka

m.horakova@zskojetin.cz

Hřeblová Žaneta

asistentka pedagoga

z.hreblova@zskojetin.cz

Hurtík Jaroslav

učitel

j.hurtik@zskojetin.cz  

Chytilová Šárka

asistentka pedagoga

s.chytilova@zskojetin.cz

Juračková Jitka

učitelka

j.jurackova@zskojetin.cz

Jurmanová Jana

asistentka pedagoga

j.jurmanova@zskojetin.cz 

Krejsová Lucie

vychovatelka

l.krejsova@zskojetin.cz

Matějková Markéta

učitelka

m.matejkova@zskojetin.cz 

Mračková Bronislava

učitelka

b.mrackova@zskojetin.cz

Palkovská Eva

učitelka

e.palkovska@zskojetin.cz

Panáková Ivana

učitelka

i.panakova@zskojetin.cz

Pavlíčková Jolana

učitelka

j.pavlickova@zskojetin.cz

Pešková Dominika

asistentka pedagoga

d.peskova@zskojetin.cz

Pešová Barbora

učitelka

b.pesova@zskojetin.cz

Peterková Petra

asistentka pedagoga

p.peterkova@zskojetin.cz 

Pěchová Renata

učitelka

r.pechova@zskojetin.cz

Sedláčková Alena

učitelka

a.sedlackova@zskojetin.cz

Slováčková Vladimíra

učitelka

v.slovackova@zskojetin.cz

Schusterová Beáta

učitelka

b.schusterova@zskojetin.cz

Suková Monika

učitelka

m.sukova@zskojetin.cz

Šilhánková Ivana

učitelka

i.silhankova@zskojetin.cz

Štěpánek František

učitel

f.stepanek@zskojetin.cz

Tejchmanová Michaela

asistentka pedagoga

m.tejchmanova@zskojetin.cz 

Trefilková Iva

učitelka

i.trefilkova@zskojetin.cz

Vrtěl Luděk

učitel

l.vrtel@zskojetin.cz

Zezulová Žaneta

asistentka pedagoga

z.zezulova@zskojetin.cz

Zítková Eva

učitelka

e.zitkova@zskojetin.cz 

Zlámalová Simona

asistentka pedagoga

s.zlamalova@zskojetin.cz 

Zurowska Alena

asistentka pedagoga

a.zurowska@zskojetin.cz

                                               Správní zaměstnanci

Příjmení a jméno Pozice Pracovní e-mail

Blablová Zdeňka

ekonomka

ekonomka@zsnammiru.kojetin.cz  

Ševčík Zdeněk

školník

z.sevcik@zskojetin.cz

Hovorková Marcela

uklizečka

 

Hubená Jana

uklizečka

 

Valouchová Eva

uklizečka