Složení stávající školské rady

5.11.2015 | Admin

Členové školské rady při ZŠ Kojetín, náměstí Míru 83

Zástupce

Jméno a příjmení

Funkce

Rodičů

Mgr. Radana Nosková

předsedkyně ŠR

Zřizovatele

Bc. Jana Nakládalová

členka školské rady

Pedagogů

Mgr. Zdeněk Šípek

člen školské rady