Identifikační čipy

16.8.2018 | Admin

Bezpečnost dětí

Od nového školního roku budeme mít ve škole zavedený čipový systém, který bude sloužit k přehledu      o přítomnosti žáků ve škole (v případě, že se nedostaví do školy a nebude předem omluven, přijde zákonným zástupcům informace do mailové schránky). Čipy obdrží žáci v prvním zářijovém týdnu, kdy se také seznámí s pravidly a technikou jejich používání (jsou využitelné i pro školní jídelnu - náhrada za karty).

Veškeré podrobné informace obdrží také rodiče v dostatečném předstihu.

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a aktivní přístup.

Vedení školy