Informace k přítomnosti žáků 9. tříd ve škole od 11. 5. 2020 - příprava žáků na přijímací zkoušky

11.5.2020

Základní údaje k docházce

Žáci 9. tříd budou mít možnost zahájit výuku od 11. 5. 2020 za dodržení podmínek stanovených metodickým materiálem MŠMT "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020"

  • Žáka nelze zařadit do skupiny později než 11. 5. 2020.

  • Informujte prosím své děti, aby se před školou scházely 10 minut před otevřením školy -    9. b 7.50 a 9. a 8.00. Vyučující si žáky vyzvednou.

  • U každého žáka bude při vstupu měřena teplota.

  • Hygienická opatření ve škole budou v souladu s metodickým materiálem pro otevírání škol. Dezinfekční prostředky ve škole budou zajištěné, žáci si musí donést dvě roušky (sáček na roušky) a bylo by vhodné, aby si přinesli i vlastní desinfekci v malém balení pro svou potřebu. 

  • Žáci budou mít každý den ve skupině dvě vyučovací hodiny M nebo Č (povinné pro přihlášené žáky). 

           1. + 2. hodina     9. b   8.00 - 9.30     9. a   8.10 - 9.40

  • Třetí a čtvrtá vyučovací hodina bude vyhrazena pro osobní konzultace s učitelem Č nebo M (dobrovolné pro přihlášené žáky - dle zájmu a potřeb žáků). 

           3. + 4. hodina     9. b   9.50 - 11.20     9. a   10.00 - 11.30    

  • Žáci musí striktně dodržovat hygienická pravidla a zásady pohybu před školou i v samotné budově školy (viz příloha - žádáme o seznámení žáků s přílohou, metodickým materiálem). V případě opakovaného nerespektování těchto zásad (po prokazatelném upozornění zákonného zástupce) je to důvod pro nevpuštění žáka do školy, případně k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

  • Organizace výuky se ještě může měnit.

Přiložené soubory

název typ velikost
PDF Metodický pokyn MŠMT PDF dokument 1.25 MB
PDF Čestné prohlášení PDF dokument 248.23 kB