Školní družina

22.4.2020

Informace pro rodiče

 Poplatek uhrazený za školní družinu (za období duben - červen 2020) bude převeden na další období (září - listopad 2020). Pokud žák nebude školní družinu navštěvovat, bude mu v měsíci září přeplatek vrácen.

Individuální případy konzultujte mailem nebo telefonicky s ekonomkou školy:

Kontakt: ekonomka@zsnammiru.kojetin.cz, telefon 581 762 036