Zápisové lístky

21.4.2020

Vyzvednutí dokumentů

Zápisové lístky pro žáky přihlášené na střední školy a učiliště jsou připravené k vyzvednutí v kanceláři školy vždy v úředních hodinách 8.00 - 10.00 hodin.

Žáci 5. tříd dostanou zápisové lístky po absolvování přijímacích zkoušek na víceleté gymnázium.

Vyzvednutí potvrdíte podpisem.