Zahájení nového školního roku

13.8.2019

Základní informace

Nový školní rok začínáme v pondělí 2. září 2019

  • Seznamy žáků budou přístupné na nástěnce před školou 2. 9. 2019 od 7.00.

  • Žáci 1. tříd s doprovodem budou do školy vstupovat jako první.

  • Rozdělení šaten bude vyvěšeno na nástěnce se seznamy a na školním webu.

  • Ostatní žáci si s sebou přinesou přezůvky, přezují se v šatnách a přejdou do svých učeben.