Docházkový systém

12.2.2019

Testovací provoz

V rámci zavádění docházkového systému spouštíme testování posílání oznámení o nepřítomnosti žáků ve škole. Systém je nastaven tak, že eviduje průchody dětí přes snímače (identifikace pomocí čipů) a v 1. vyučovací hodině vyučující ověřují skutečný stav v každé třídě (případy zapomenutých čipů). Známé absence (nemoc, delší nepřítomnost ve škole) ohlášené předem třídním učitelům jsou zapsány do systému předem. Pokud docházka i po ověření signalizuje absenci, odchází na příslušnou mailovou adresu zákonného zástupce informace o nepřítomnosti žáka ve škole.

Pro ověření a doladění celého systému byly vybrány třídy 4. B (Mgr. F. Štěpánek) a 6. A (Mgr. M. Horáková), které budou testovat funkčnost docházky. Žákům byly předány základní informace k celé akci. Zkušební režim ukončíme 31. 3. 2019 a po té nastavíme parametry aplikace pro celou školu.

Správcem aplikace je Mgr. Z. Šípek - zastupce@zsnammiru.kojetin.cz