Sportovní úspěchy

21.5.2018

Přehled výsledků našich týmů

Akce

Umístění

Okresní kolo ve vybíjené (4. - 5. tř.)

1. místo v okrese (trenérky Trefilková, Horáková)

Okresní kolo v malé kopané (Mc Donald cup)

2. místo v okrese (trenér p. Ševeček, kouč Pátková)

Gratulujeme úspěšným reprezentantům a děkujeme za zviditelnění školy i města.